Andries Bakker

‘De studententijd is de mooiste tijd van je leven’ zegt men, en òf dat ook zo is kun je volgens mij pas in retrospect zeggen. Wel is het een tijd van grote vrijheid, van je eigen koers bepalen en onbekende wegen inslaan. Nieuwe dingen leren en nieuwe mensen leren kennen. Het verenigingsleven is ook één van die elementen die het studentenleven zo uniek maakt en waar je jaren later nog met veel plezier naar terugkijkt.

Ik was lid van Ichthus van 2006 tot 2012 en heb in die zes jaren een prachtige tijd gehad. Ichthus is een studentenvereniging waar alle leden maar ook alle alumni trots op mogen zijn. Daarom ben ik blij dat na vele jaren Ichthus eindelijk werk heeft gemaakt van het opzetten van een echt oudledenorgaan. Wat op de tekentafel begon is werkelijkheid geworden. Ik ben dan ook blij dat ik mij als betrokken oud-lid mag gaan inzetten voor de alumnistichting in het stichtingsbestuur.

Ik hoop dat de Stichting Alumni Ichthus Groningen voor de alumni van de studentenbeweging, stichting en vereniging Ichthus Groningen zo af en toe mag bijdragen aan het terugbrengen van ‘die mooiste tijd van je leven – de studententijd’ en dat we alumni weer dichterbij elkaar, dichterbij Ichthus en de Ichthiaan kunnen brengen.

Ik hoop dat je met plezier onze nieuwsbrieven gaat lezen en dat we je op een van de reünies of activiteiten gaan ontmoeten!

Jan-Gerrit Meijerink

Na het afronden van mijn rechtenstudie heb ik er voor gekozen als advocaat aan de slag te gaan. Een schitterend en zeer dynamisch beroep. In mijn werk heb ik mij toegelegd op het financieel recht, een mooi specialisme op het snijvlak van recht en economie. Ik hou van de afwisseling en spanning die bij mijn vak horen. In die zin zijn er wel parallellen te trekken met mijn tijd bij Ichthus.

Ichthus was geniaal. Het mooie van mijn studententijd bij Ichthus was om op allerlei gebieden uitgedaagd te worden, je kon uitdagingen creëren en heel veel mensen leren kennen. Tijdens mijn tijd bij Ichthus heb ik daar volop van genoten, op kring, in commissies, maar ook als bestuurslid en later als coach. Een fantastische tijd waar ik nog steeds met veel plezier op terugkijk.

Inmiddels ligt de studententijd achter me, maar nog steeds draag ik Ichthus een warm hart toe. Om die reden zet ik me nu graag in voor Ichthus en haar alumni. Het alumnibestand is groot, de betrokkenheid van alumni bij de vereniging is dat echter (nog) niet. De komende tijd hoop ik daar verandering in te brengen, samen met mijn mede-bestuursgenoten en met de Alumicommissie.

Tot binnenkort!

Peter Kerstholt

In de lente A.D. 1991 was er een actie van Ichthus Groningen in samenwerking met the Gideons International. Tijdens het academisch kwartiertje ontmoette ik in de hal van het Academiegebouw een jongeman die mij aansprak en een exemplaar van het Nieuwe Testament in twee talen in pocketformaat overhandigde, dat nu nog in mijn boekenkast staat. Na een praatje te hebben gemaakt, ging ik met een uitnodiging voor de Ichthus avond naar vervolgcollege en later huiswaarts.

Tijdens het samenzijn en het zingen uit de Ichthus-bundel die avond werd ik overtuigd van de werking van Gods Geest.

Door Ichthus ging er een nieuwe wereld voor mij open en maakte ik kennis met studenten van verschillende kerkelijke gezindten. Het mooie was dat iedereen dezelfde geloofsovertuiging aanhing, die het uitgangspunt vormt van de eenheid en verbondenheid die ik steeds weer zou ervaren. De kring bijeenkomsten, die wekelijks bij één van de leden thuis werd gehouden, boden een uitgelezen mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen rondom de bijbel. Samen eten, samen zingen, samen Bijbelstudie doen, samen in de naam van Jezus.

In de jaren die volgden was ik achtereenvolgens commissielid van het blad de Claridad, kringleider en coach.

De Ichthus-tijd heeft me gescherpt en er mede toe bijgedragen dat ik op een bepaald moment een vernieuwende ervaring van de Heilige Geest heb meegemaakt.

Onlangs vernam ik dat er een vacature was voor een bestuurslid van de stichting Alumni Ichthus Groningen en besloot te reflecteren. Op 5 maart jongstleden ben ik toegetreden tot het bestuur. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan het opgebouwd worden tot een woonstede Gods in de Geest.

 

Maartje Vos

In de jaren dat ik lid was bij Ichthus heb ik een fantastische tijd gehad. Ik heb niet alleen veel geleerd op m’n studie, maar ook op kring, gezamenlijke avonden, kluften en themagroepen heb ik veel ervaringen en kennis opgedaan. Gedurende mijn tijd bij Ichthus zat ik altijd wel in een aantal commissies, was ik kringleider, bestuurder of de Wijze Raad.

De studie Bedrijfskunde aan de RuG gaf mij de nodige uitdagingen, maar ook Ichthus was een leuke leerschool. Hier heb ik mijn passie voor koken verder uitgebreid en na twee jaar werkervaring op het gebied van Bedrijfskunde heb ik het roer omgegooid en ben ik nu volop bezig met de koksopleiding, waar m’n hart echt ligt.

Door het netwerk van Alumni te versterken kunnen we ook gezamenlijk Ichthus versterken en de Ichthianen helpen met hun persoonlijke ontwikkeling. Ichthus heeft mij veel gebracht en dit wil ik graag ook andere Ichthianen geven.

Ik hoop je graag je spreken op een van onze activiteiten! 🙂